Sestanek ABA NLB

SESTANEK S PREDSTAVNIKI LIGE ABA

Pred nami je sklepni del sezone 2022-2023, v mislih in načrtih pa že nova – 16. sezona Regionalne NLB Wheel lige. V veliko zadovoljstvo nam je, da smo se 6. februarja 2023 v prostorih Zveze paraplegikov Slovenije, ki vodi regionalno ligo, sestali z predstavniki Lige ABA.
Izmenjali smo si mnenja in izkušnje, predvsem pa spregovorili o možnosti krepitve medsebojnega sodelovanja in povezovanja.
Sestanka sta se v imenu Lige ABA udeležila Dubravko Kmetović, direktor ABA Lige j.t.d. ter Aleksandra Baždarić, vodja marketinga.
Prisotni so bili tudi predstavniki NLB Wheel lige: Dane Kastelic, predsednik Zveze paraplegikov Slovenije, Gregor Gračner, vodja lige NLB Wheel lige ter strokovni sodelavci lige, Žarko Tomšič, Dražen Štrok in Mitja Dečman.